Smekkis is-smekker

Praktiske is-smekker som fanger opp issøl.