Balanseliner, stylter, balansebrett, balansespill m.m. for yngre barn. Skaper aktivitet og glede.