Leker og læremidler som skaper undring og utfordrer sansene.