Produkter som for ulike aldersgrupper viser hvordan magneter fungerer. Også byggesett hvor delene holdes sammen av magnetisk kraft.