Traktorer og andre maskiner til arbeidet på gården.