Sett sammen tannhjul av plast til bevegelige byggverk.