Byggesett for barn hvor deler av plast enkelt klikkes sammen til ulike byggverk.